Påverkan på ytvattenförekomster från kommunala avloppsreningsverk

En emissionskartläggning i Skåne län I december 2009 beslutade Sveriges fem vattendelegationer hur vattenarbetet ska bedrivas fram till 2015. Besluten innebär att det nu finns kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för bland annat ytvattenförekomster. Vattenförvaltningens mål är att alla vattenförekomster i Sverige ska uppnå god status senast 2015. Denna rapport syftar till att ge en bild över hur stor del av näringsbelastningen som härrör från kommunala avloppsreningsverk (KARV) relativt andra belastningskällor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_06&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss