Naturminnen i Skåne

Sedan 1909 har det funnits möjlighet att skydda ”särpräglade naturföremål” som naturminnen. I Skåne län finns i dagsläget 51 stycken sådana naturminnen; de äldsta besluten togs redan 1919, medan länets yngsta naturminne, Bantisteln i Bara, beslutades 1994. Det är framförallt gamla och speciella träd som skyddats som naturminnen, men också geologiska formationer, som flyttblock och åsar, samt lokaler för sällsynta växtarter förekommer bland länets naturminnen. Under hösten 2012 gjordes en genomgång av länets naturminnen och dessas skötselbehov och det är resultaten från denna genomgång som presenteras i rapporten. Förutom att användas i det fortsatta arbetet med att förvalta naturminnena är förhoppningen också att rapporten kan användas som en guide till dessa fascinerande naturföremål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_25&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss