Information om hantering av massor

Informationsmaterialet vänder sig till inspektörer på myndigheter, privatpersoner och till bolag som hanterar massor. De massor som avses i dokumentet är uppgrävda massor. Till exempel kan massorna komma från ett schaktarbete i ett industriområde eller från ett område där det tidigare funnits en industriell aktivitet. De kan också komma från jordbruksmark eller från mark inom eller utanför tätort som är opåverkad. Det kan vara naturlig jord eller fyllnadsmassor med varierande mängd av organiskt material och olika minerogena fraktioner, från morän med olika grad av lerinnehåll till mer homogena massor där en fraktion dominerar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__1&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss