Hotade natearter 2008-2011

Samhället har under senare år satsat stora resurser på att anlägga våtmarker i slättbygder, bl a i syfte att främja biologisk mångfald. Sådana våtmarker får ofta också ett rikt växt- och djurliv. Vissa hotade arter, som borde kunna trivas i anlagda våtmarker har dock inte etablerat sig nämnvärt i dessa. För att stärka några hotade natearters bevarandestatus och bättre utnyttja den naturvårdspotential som anlagda våtmarker utgör har under 2008-2011 förstudier och praktiska försök utförts med utsättning av sällsynta natearter i anlagda dammar och våtmarker i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_4&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss