Streckdyngbagge i nordöstra Skåne 2010. Inventering, status och åtgärdsförslag

Betande djur har många positiva effekter för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och för en grupp dynglevande insekter har spillning från växtätarna avgörande betydelse. Under hela 1900-talet har antalet betade djur minskat i landskapet och rationaliseringar inom jordbruket har medfört att hästen blev överflödig. Streckdyngbaggen är en av de arter som troligen försvann från Skåne i och med att antalet hästar minskade. Arten eftersöktes i nordöstra Skåne under 2010 och hittades på sex lokaler. Den ökade hästverksamheten kan ligga bakom återfynden, men hästhållningen och skötseln av markerna kommer att vara avgörande för streckdyngbaggens framtid i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=89&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss