Regional risk- och sårbarhetsanalys 2011

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen för Skåne län är sammanställd i syfte att ge en bild av vilka risker och sårbarheter som finns i länet. Rapporten beskriver också viktiga delar i länets risk- och sårbarhetsarbete. Vår förhoppning är att innehållet ska ge upphov till diskussion och dialog om länets riskbild och om Länsstyrelsens vision: ett hållbart samhälle i balans. Denna vision innebär en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling där människor känner tillit och där företag, organisationer och myndigheter samverkar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_28&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss