Övervakning av naturvårdshänsyn i skogsbruket

Data från satellitbilder kan användas som indikatorer för uppföljning av delar av miljömålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning. Rapporten redogör för en satellitbaserad metod att visa omfattningen av trädgrupper och kantzoner mot vattenmiljöer som har lämnats vid slutavverkning av skog på enskilda hyggen. Metoden kan också användas för att visa hur stor del av de kvarlämnade träden som står kvar även fyra år efter slutavverkning. Skogsstyrelsen genomför redan idag årliga karteringar av hyggen från satellitbilder (Enforma). Detta arbete syftar främst till att kartera avverkningar som inte anmälts enligt skogsvårdslagens krav.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Skogsbruk
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__5&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss