Inventering av gaddsteklar på plöjda och grävda ytor på Revingehed 2010

Hela fem procent av våra djur, växter och svampar löper stor risk att dö ut och försvinna från landet. En storsatsning för att bevara dessa arter och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas uppdrag. Denna satsning är ett led i det arbete som pågår för att klara riksdagens miljökvalitetsmål för den biologiska mångfalden. På de skånska sandiga markerna förekommer en hög andel hotade arter, samtidigt som dessa marker är starkt igenväxta och i stort behov av störning. På Revingehed genomfördes ett antal störningsåtgärder under vintern 2009/2010 och för att se om åtgärderna hade någon effekt på insektslivet inventerades gaddstekelfaunan på dessa ytor under sommaren 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_19&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss