Bostadsmarknadsanalys 2011

2011 års bostadsmarknadsanalys är en koncentrerad rap-port om läget på den Skånska bostadsmarknaden. Under-laget till rapporten utgörs av den årliga bostadsmarknads-enkäten som kommunerna i hela Sverige besvarar och som sedan sammanställs av respektive Länsstyrelse. Resultaten i rapporten indikerar en fortsatt bostadsbrist i hela Skåne, framför allt i huvudorterna. Den upplåtelse-form som det råder störst brist på är hyresrätter. Dock verkar bygg-trenden i år något mer positiv och både det faktiska och förväntade byggandet är på väg upp, även om det är ifrån rekordlåga nivåer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_16&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss