Transporter av fosfor och kväve från skånska vattendrag - Tillstånd och trender till och med 2008

Övergödning är ett utbrett miljöproblem i Skåne och flertalet sjöar och vattendrag uppnår inte god status enligt vattendirektivets statusklassning. Trots att stora insatser gjorts för att minska utsläppen av kväve och fosfor till våravattendrag, sjöar och kust görs bedömningen attmiljökvalitetsmålet Ingen övergödning är svårt att nå. Huvudsyftet med rapporten är att ge en samlad bild avkoncentrationen och transporten av fosfor och kväve från skånska vattendrag samt analysera tillstånd och trender. Rapporten redovisar data och transportberäkningar från 45 skånska vattendrag. Beroende på vilka mätserier som funnits tillgängliga spänner dataunderlaget från sent 1970-tal fram till och med 2008. Summeringar av ämnestransporter har gjorts för ostkusten, sydkusten, västkusten och hela Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_11&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss