Skånes grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men också en sårbar resurs. Klimatförändringen innebär ett hot mot dricksvattenförsörjningen bl.a. genom ökad risk för mikrobiella och kemiska föroreningar, ras och skred samt ökande humushalter. Att upprätta vattenförsörjningsplaner är en viktig åtgärd för att nå en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. I rapporten redovisas vad en vattenförsörjningsplan bör innehålla, hur kommunerna kan gå tillväga för att upprätta en egen plan samt vilka vinster som kan uppnås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss