planPM Artskydd

Ämnesområde: Hållbar utveckling Ursprung: Länsstyrelsen Sverige har också genom internationella överenskommelser åtagit sig stoppa förlusten av arter och deras livsmiljöer, d v s hejda förlusten av biologisk mångfald. Samhället är för sin överlevnad beroende av livskraftig natur med arter som utför olika ekosystemtjänster. Detta är ett av skälen till att Sveriges riksdag och regering beslutat att samhället aktivt ska verka för att skydda olika naturtyper, växt- och djurarter. För att hejda förlusten av biologisk mångfald har Sveriges Regering fastställt det 16:e miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”, som syftar till att andelen hotade växt- och djurarter ska minska med 30 procent till år 2015 samtidigt som inga inhemska arter ska försvinna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__13&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss