Miljötillståndet i Skåne 2010 - Skåne till er tjänst

Naturen erbjuder oss många tjänster – rent vatten, bördig jord, pollinering av våra grödor. Dessa ekosystemtjänster är i många fall livsnödvändiga för oss. Ändå tar vi dem ofta för givna. Vad händer om vi rubbar naturens system, så att den inte längre kan erbjuda oss dessa tjänster? Vad är dessa tjänster värda, och vad är vi beredda att betala för att behålla dem? I årets rapport om miljötillståndet i Skåne kan du läsa fördjupande texter om några av våra viktiga skånska ekosystemtjänster. I många fall är det också tjänster som är en del av Skånes identitet. Du kan också läsa om hur det går med de skånska miljömålen. Kan vi nå målen? Hur ser trenderna ut? Länsstyrelsens experter berättar om framgångar och problem i miljöarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_28&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss