Miljökvalitetsnormer vatten

Ämnesområde: Hållbar utveckling Ursprung: MKN har sedan en tid varit kopplad till PBL. Hittills har det framförallt varit MKN för luftkvaliteten i de större tätorterna som varit viktiga att belysa i plansammanhang. MKN för vatten är mer omfattande än de för luft och gäller för samtliga vattenförekomster. I Skåne finns 181 grundvattenförekomster,22 kustvattenförekomster, 179 vattenförekomster i vattendrag samt 39 sjöar som är vattenförekomster. Detta innebär att MKN för vatten måste beaktas i de flesta planeringssammanhang eftersom allt vatten till slut når en vattenförekomst med en viss MKN.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__12&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss