Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatmål för Skåne - Regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Länsstyrelsen i Skåne län har som regional miljömålsansvarig myndighet i november 2009 fattat beslut om nya klimatmål för Skåne i form av nya delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Målen har tagits fram i dialog med länet aktörer och var under sommaren 2009 ute på bred remiss. Denna rapport är ett fördjupat underlag för de nya skånska klimatmålen. Den ska visa bakgrunden till målen samt framför allt ge ett underlag för det fortsatta klimatarbetet. De skånska målen baseras på nationella mål och skånska förutsättningar. Syftet är att målen ska vara vägledande, stödjande och stimulerande för det fortsatta klimatarbetet i Skåne. Målgruppen för klimatmålen är skånska aktörer som utifrån sina egna förutsättningar kan bidra i klimatarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_7&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss