Inventering av dyngbaggar i östra Skåne 2009

Dynglevande skalbaggar förekommer på torra sandiga marker med sandblottor och låg vegetation. Många av dessa miljöer har försvunnit genom igenväxning, uppodling eller igenplantering med träd (framförallt tall under 1700-1800-talet). I de kvarvarande öppna sandmarkerna förtätas grässvålen genom utebliven störning och lågt betestryck. Dyngbaggsfaunan påverkas även negativt av omfattande användning av avmaskningsmedel. Under sommaren 2009 har följande dynglevande skalbaggsarterna - fyrfläckig dyngbagge (Aphodius quadriguttatus), köldyngbagge (A. arenarius), streckdyngbagge (A. merdarius), månhornsbagge (Copris lunaris), ribbdyngbagge (Heptaulacus sus) samt humlekortvingen (Emus hirtus) inventerats i östra Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=68&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss