Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008

Rapporten redovisar resultatet av en översiktlig inventering av fladdermöss inom Söderåsens nationalpark sommaren 2008. Åtta arter fladdermöss hittades, varav tre bedöms reproducera sig. En av dessa var fransfladdermusen Myotis nattereri som klassats som sårbar (VU) enligt ”Rödlistade arter i Sverige 2010”. Det mest glädjande är att barbastellen Barbastella barbastellus, som klassats som starkt hotad (EN), noterades tre gånger. Den har inte tidigare registrerats från området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_14&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss