Biologisk mångfald - hot och möjligheter. Lärarhandledning till filmen Hotade arter i Skånsk natur.

"I det skånska landskapet finns en rik biologisk mångfald med växter, djur och svampar och deras olika livsmiljöer. Nästan 10 % av arterna blir alltmer sällsynta. På sikt kan det betyda att de försvinner. I Sveriges riksdags miljömål ""Ett rikt växt- och djurliv"" riktar man in sig på bevarandet av just denna mångfald. I denna lärarhandledning ligger fokus på bevarandet av arter och miljöer i Skåne. Den riktar sig till alla stadier i grundskola och gymnasium. Lärarhandledningen är ett komplement till filmen ""Hotade arter i skånsk natur"". Filmen kan beställas från Länsstyrelsen Skåne/Naturskyddsenheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=77&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss