Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr i Skåne

Rikkärren är en hotad naturmiljö som hyser många hotade och sällsynta arter. Dikning, uppodling, upphörd hävd, övergödning och försurning är några av de faktorer som gjort att rikkärren är på stark tillbakagång. Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr har Länsstyrelsen i Skåne län utarbetat ett regionalt åtgärdsprogram för skötsel och skydd av de skånska rikkärren. I programmet preciseras mål och prioriteringar för det fortsatta arbetet med att sköta och bevara rikkärren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=71&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss