Strategi för skydd och restaurering av sötvattensmiljöer i Skåne län

Denna strategi utgör en regional anpassning av de nationella strategierna för skydd och restaurering av vattenmiljöer i enlighet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Det övergripande syftet med strategin är att anpassa de nationella delmålen för skydd och restaurering med tillhörande nationella strategier till de förutsättningar som råder i Skåne. Strategin ska ge vägledning för det regionala arbetet med skydd och restaurering av värdefulla vattenmiljöer samt ange riktlinjer för urval, prioritering, utförande, samverkan, uppföljning och finansiering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_12&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss