Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Skåne 2008. Översiktsinventering och förekomst inom 17 Natura 2000-områden

Länsstyrelsen i Skåne län redovisar i denna rapport resultat från två olika inventeringar av större vattensalamander, Triturus cristatus, i skåne utförda under 2008. Den första delen redovisar en översiktsinventering utanför det tidigare kända utbredningsområdet av större vattensalamander i Skåne. Andra delen redovisar resultat från en inventering av arten i 17 utvalda Natura 2000-områden i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_8&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss