Pilotstudie - grundvattenkvalitet i Skåne län 2007

Ämnesområde: Kust och vatten Ursprung: Länsstyrelsen Tillgången till grundvatten är god i Skåne, men sårbarheten är generellt sett hög eftersom vattentäkter ofta ligger i anslutning till lättinfiltrerade jordmagasin där grundvattenbildningen är god. Den allmänna vattenförsörjningen i Sverige är till 50 procent baserad på grundvatten eller konstgjort grundvatten. Dessutom har drygt en miljon människor sin permanenta vattenförsörjning baserad på dricksvatten från egen brunn. I Skåne försörjs en stor andel av befolkningen med grundvatten eller ytvatten som infiltrerats i grundvattenmagasin före användning. Sammantaget sker i storleksordningen 60-80 procent av Skånes dricksvattenuttag från de vattenverk som ingått i undersökningen som redovisas i den här rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__15&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss