Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorgen

I syfte att få lägesbild av hur kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen utvecklats har Länsstyrelsen i Skåne län genomfört en kartläggning av hur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystemet för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS påverkat kvalitetsarbetet i länets kommuner. Kartläggningen har skett genom: - granskning av styr- och måldokument som avser kommunerna systematiska kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. - genom dialog med politiker, äldreomsorgschef och kvalitetsansvarig i tio kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_50&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss