Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av violgubbe (Gomphus clavatus) i Skåne under 2006 och 2007

Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe ingår i en storsatsning för hotade arter och biotoper som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna genomför med syfte att till år 2015 minska andelen hotade arter med 30 %. Genom åtgärdsprogrammen kan riktade åtgärder sättas in för de arter som har behov av sådana för sin överlevnad. Åtgärder förväntas även gynna många fler arter. Arbetet med åtgärdsprogrammen är därmed ett led i arbetet med att uppnå nationella och regionala miljömål. Länsstyrelsen gav Kerstin Bergelin i uppdrag att inventera den hotade svamparten violgubbe (Gomphus clavatus) i lämpliga miljöer i Skåne under 2006 och 2007. Till skillnad från Mellansveriges granskogsmiljöer, förekommer violgubbe i rikare bokskogar i sydligaste Sverige och var tidigare endast känd från tre lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=357&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss