Häckande fåglar på havsstrandängar i Halland och västra Skåne 2007

Havsstrandängarna längs Hallands och västra Skånes kust inventerades under 2007, som en direkt uppföljning av motsvarande inventering genomförd 2002 (Flodin Grahn 2003). Havsstrandängar har generellt stora kultur- och naturvärden, bl.a. som viktiga häcknings- och rastplatser för änder och vadarfåglar. Ofta hyser strandängarna ett flertal rödlistade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Djurskydd
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_47&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss