Strandskydd PlanPM

Ämnesområde: Kust och vatten Ursprung: Länsstyrelsen Skåne har den lägsta andelen tillgänglig allemansrättslig mark i landet. Länet är tättbefolkat; bristen på närrekreationsområden är särskilt stor kring tätorterna i södra och västra Skåne vilka omges av stora arealer jordbruksmark. Samtidigt är Skåne en växande region med en hög efterfrågan på utbyggnad av infrastruktur och permanent- och fritidsbebyggelse. Det ökande antalet besökande via Öresundsbron har gjort att trycket på mark för rekreation och friluftsliv ökat ytterligare. Konkurrensen om attraktiva platser för boende har ökat allra mest i vattennära områden. Intresset av att exploatera mark nära vatten har gjort att frågan om att bevara miljön och säkra tillgängligheten utmed Skånes stränder och vattendrag blivit allt viktigare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__202&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss