Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stångby mosse (N 53)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Stångbymosse utgör ett värdefullt rikt topogent kärr, med höga botaniska värden. Stångby mosse är en representativ ängs- och naturbetesmark som utgörs av sidvallsäng och öppen hagmark. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som löppstarr och sumpgentiana.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__157&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss