Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med Biflöden (N 75)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Det representativa odlingslandskapet Baldringe har relikta utmarksbeten och stubbskottskog. Här finns tre utvalda områden med naturbetesmarker, Skogshejdan, Skoghuset och Oxhagen. Dessa områden utgörs av öppen hagmark, björkhage, blandlövhage, annan träd- och buskbärande hage och buskrik utmark. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som darrgräs och höskallra. Våtmarken vid Baldringe ängar utgör en värdefull fuktäng. Området har botaniska värden och är en viktig groddjurslokal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__181&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss