Planeringsverktyg för trafikkonsekvenser av bostadsexploatering

Ämnesområde: Hållbar utveckling Ursprung: Länsstyrelsen Den ökande trafiken är det överlägset största hotet mot miljön, tillsammans med en ökande konkurrens om marken. Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och yta vuxit kraftigt. Miljömålet God bebyggd miljö innebär kortfattat att byggnader och anläggningar skall utformas på sätt så att social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling främjas. Enligt delmål 1a skall fysisk planering grundas på program och strategier för: ”Hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__200&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss