Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Oröd – Tydinge (N 21)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Representativt odlingslandskap, Oröd-Tydinge, med lång hävdkontinuitet. Naturbetesmarkerna utgörs i huvudsak av annan öppen utmark. Vanliga vegetationstyper är staggräshed, tuvtåtelfuktäng och gräslågstarrfuktäng. Där förekommer art- och individrika växtsamhällen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__122&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss