Klingavälsån (N 81)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning De represesentativa odlingslandskapen Frihult och Klingavälsåns dalgång är exempel på insjölandskap och flack ådal med silängssystem. Här finns två utvalda områden med ängs- och naturbetesmarker, Hasslemölla norr och Klingavälsån. Dessa områden utgörs av sötvattenstrandäng, sidvallsäng, annan öppen äng, öppen hagmark, björkhage, ekhage, annan träd- och buskbärande hage och betad sötvattenstrandäng. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter. Meander, morändämd sjö och isälsdal. Sövdesjön är källsjö till Klingavälsån. Klingavälsån, har sedan länge varit berömda för sitt rika fågelliv, främst för de många häckande vadarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__188&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss