Inventering av häckande kustfåglar och övervakning av fågelskyddsområden i Vellinge kommun

Vellinge kommun har en unik kustfågelfauna, till följd av att de speciella biotoper som finns längs kommunens kuster (strandängar, sandrevlar, moränöar etc.) är unika i Sverige. De påverkas ständigt av havsströmmar, vågrörelser och väder men även av mänskliga aktiviteter. De speciella strömförhållandena och de grunda havsområdena medför dessutom unika möjligheter att studera landbildningar och -försvinnanden och dess inverkan på fågelpopulationerna inom överskådlig framtid. Den totala ytan av sådana biotoper i Sverige och övriga Nordvästeuropa har successivt minskat på grund av exploatering, vilket fått till följd att de kvarvarande områdena ökat i betydelse för många arters fortsatta existens.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=249&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss