Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt (N 10)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Representativt odlingslandskap med lång hävdkontinuitet. Ängsbruk förekommer. Inom Malshult-Gullarp-Brunkelstorp-Skeingesjön-Vieån-området, på sidvallsängarna vid Gullarps ängar, återfinns art- och individrika växtsamhällen med arter som ängsvädd, ältranunkel, kärrviol, hirsstarr och blodrot. Hörlinge ängar är ett värdefullt limnogent strandkomplex med högt värderade våtmarkstyper i form av mad vid sjö, mad vid vattendrag, tidvisöversvämmad mark och sumpskog. Området har dessutom vissa ornitologiska värden. Meander och korvsjö. Ås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__110&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss