Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hardeberga – Södra Sandby – Dalby – Krankesjöområdet (N 86)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Sedimentär berggrundsstratigrafi. Underkambrisk sandsten. Kambrosilurisk lagerserie. Knivsås och Hällestadsåsarna är rullstensåsar. Kungsmarken och Önneslöv-Dalby-Måryd utgör två representativa odlingslandskap i slättbygd. Naturbetesmarker och ängar som utgörs av öppen hagmark, buskrik utmark, hackslått, slåtterkärr och annan öppen äng finner man vid Dalby Knivås, Önneslövs fälad, Kungsmarken, Maskängen och Sulapskärret. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som smörbollar och darrgräs. Krankesjön är en grund. sänkt fågelsjö. Rikt på vadarefåglar. Variationsrik flora. Sularpskärret är ett värdefullt rikt topogent kärr med en rik och sällsynt kalkkärrsflora.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__193&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss