Hallandsås och Grevie åsar (N 3)

Riksintresse naturvård värdebeskrivning Representativt odlingslandskap, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På ljunghedar och öppen hagmark återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter. Lokalerna är Korup och Flackebjär.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__131&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss