Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bråån (N 55)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Kanjon i silurskifferberggrund som är rik på fossil. Ädellövskog med i princip alla landets bokskogstyper representerade.Östra strö fälad och Abullahagen är representativa naturbetesmarker med öppen hagmark, blandlövhage och buskrik utmark. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som kattfot och vårstarr. Bråån har ett rikt fiskbestånd av bl.a. öring. Två sårbara fiskarter förekommer i Bråån, grönling och sandkrypare. Ån härbärgerar även den lilla toppiga hattsnäckan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__159&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss