Bostadsmarknadsanalys 2008 Skåne län

Ämnesområde: Boende och befolkning Ursprung: Länsstyrelsen Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att analysera och göra en bedömning av situa-tionen på bostadsmarknaden i länet. Under hösten 2007 arbetade en grupp med re-presentanter från Boverket och några länsstyrelser fram en mall för denna avrapporte-ring, Modeller för regionala analyser. Föreliggande rapport är Länsstyrelsen i Skåne läns redovisning av bostadsmarknadsenkäten enligt denna mall. Rapporten tar upp bostadssituationen i länet utifrån en mängd aspekter. Rapporten ger inledningsvis en bild av bostadsmarknadsläget, bostadsbeståndet och bostadsbyggnationen för att där-efter ta upp befolkningsutveckling, pendling och näringsliv, situationen för olika grupper på bostadsmarknaden och bostadsförsörjningsplanering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__11&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss