Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö och omgivande hav (N 1)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Representativt odlingslandskap, Hallands Väderö och kusten Lervik-Hovs Hallar, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På havsstrandängar och buskrik utmark återfinns art- och individrika växtsamhällen med arter som stagg, backtimjan, spå- och jordtistel, trift, salttåg, havssälting och revigt saltgräs. Kuststräckan utgör häckningsområde för bl.a. strandskata, rödbena, större strandpipare och gravand. Lokalerna är Påarp, Dagshög, Bröddarp, Burensvik, Hovs Hallar och Vasaltheden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__109&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss