Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar -En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Inför 2006 och 2007 har regeringen gett länsstyrelserna ett omfattande tillsynsuppdrag inom barnavården, det s.k. barnuppdraget (Regeringsuppdrag 16:3). Det är ett uppdrag som i princip omfattar hela kedjan från ansökan/anmälan till genomförande av beslutade insatser, inkl. hur kommunerna planerar för att tillgodose behov. En del av tillsynsuppdraget består i att granska dokumentation och handläggning av utredningar. Fokus för granskningen är att handläggningen sker på ett rättssäkert sätt och att barn ska ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning. Resultatet av granskningen presenteras i denna rapport. Länsstyrelsens bedömningär att utredningarna till stor del håller en god kvalitet och att barnen kommer tilltals i allt större utsträckning än vad som kommit fram i tidigare tillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_102&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss