Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av ungskog i Söderåsens nationalpark

Eftersom en stor del av skogen i Söderåsens nationalpark tidigare använts till produktion finns det nu stora områden med lövungskog, mest bok, i olika stadier. Enligt skötselplanen ska en del av områdena skötas för att en ”livskraftig och en variationsrik lövskog skall kunna etableras samt att ung­skogen på lång sikt ska kunna utveckla mycket gamla träd och värdträd för hotade arter”. Under hösten 2005 genomförde Karin Petersson en inventering av ungskogen för att skapa ett underlag för skötseln. Resultatet redovisas i denna rapport. Totalt har 98 områden med ungskog bedömts. Av dessa är 73 större än 1 ha. Den totala ytan av ungskog är ungefär 230 ha. Områden med en yta över 1 ha, samt med en ålder under 40 år och i huvudsakliga trädslag bok och ek valdes ut för närmare undersökning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__1&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss