Inventering av Tostarpsbäcken 2006

Inventeringen av Tostarpsbäcken genomfördes för att beskriva och visa på faktorer i bäcken och dess avrinningsområde kan påverka vattenkvalitet vid den vattenkemiska provpunkten som finns i Tostarpsbäcken. Resultaten visar på en mycket fin bäck i en fin omgivning som idag inte påverkas negativt av människan. Dock märks tydliga spår från tidigare mänsklig aktivitet, och de nyckelbiotoper som registrerades var alla av typen kulturminne/stensättning. Mycket intressanta samband mellan påvisas mellan vattenkemi och förekomsten av sötvattensmärlan Gammarus pulex L. Dessutom diskuteras i rapporten hur geologi, geografi och kulturhistoria påverkar de resultat som erhölls vid inventeringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__16&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss