Inventering av 58 rikkärr i Skåne

Under sommaren 2006 inventerades 58 områden i Skåne med potentiell rikkärrsvegetation, som länsstyrelsen beskrivit i sin Miljöövervakningsrapport från 2003. Inventeringen utfördes enligt metodiken för de nationella inventerings- och övervakningsprogrammen för Natura 2000-områden, basinventeringen och uppföljningsinventeringen. Samtidigt inventerades rikkärren inom ramen för åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Av de 58 besökta områdena avfördes 10 från inventeringen, då de inte kunde definieras som rikkärr. Enligt metodiken för åtgärdsprogrammet har klassningar och bedömningar sammanvägts för flera områden som ligger inom ett och samma våtmarksområde, vilket innebär att rapportens resultatbearbetning avser 41 rikkärrsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=470&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss