Handla rätt - vägledning för en hållbar handelsutveckling i Skåne

Denna rapport är en uppdatering av Kartläggning av externhandeln från 2001. Rapporten ingår som en del i projektet Att handla rätt. Projektets syfte är att skapa samsyn kring hur man i Skåne kan nå en hållbar handelsutveckling. Rapporten innehåller bland annat en beskrivning av externhandeln i Skåne idag samt en analys av konsekvenserna av en utbyggnad av handel i Skåne. Rapporten innehåller även en praktisk handbok med råd kring handelspolicies, konsekvensbedömningar och lokaliseringsval vid planering av handelsetableringar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Näringsliv
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_3&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss