Det skånska landsbygdsprogrammet 2007-2013

Rapportserie: Skåne i utveckling Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar till växt. Landskapets natur- och kulturvärden skall värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras. Syftet med detta arbete är att utveckla ett regionalt program som dels utgår från de specifikt skånska förutsättningarna att tillgodose den nationella landsbygdspolitikens mål, dels utgör ett samlat dokument för en lång rad av aktörers agerande för den skånska landsbygdens förvaltning och utveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Föreningar
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_10&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss