Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 3 av 3.

Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av att de arkeologiska frågorna kommer in sent i processen har varit att arkeologiska undersökningar ibland utförts under stark tidspress. Syftet med detta pilotprojekt har varit att utveckla metoder för att så tidigt som möjligt synliggöra fornlämningssituationen och de arkeologiska förutsättningarna i vägprocessen, föreslå en arbetsmodell samt tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__5&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss