Utvärdering av åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda

Åtgärdsprogrammet för bevarande av grönfläckig padda ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna genomför med syfte att till år 2015 minska andelen hotade arter med 30 %. Arbetet med åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrikt för att förbättra situationen för hotade arter. Mats Wirén, Malmö Stad, har fått i uppdrag av länsstyrelsen att utvärdera Åtgärdsprogram grönfläckig padda. Denna rapport redovisar resultaten av åtgärder och undersökningar som genomförts för att gynna grönfläckig padda liksom förslag hur arbetet med att bevara arten i Sverige bör genomföras i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_342&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss