Skånes sumpskogar - en sammanställning

"Rapporten är framför allt en sammanställning av den kunskap som finns om sumpskogarna i Skåne idag. Fokus ligger på lövsumpskogar och de naturvärden som är speciella för dem. För bara ett par årtionden sedan var kunskapsläget om sumpskogarnas naturvärden mycket dåligt och de flesta dikades till förmån för produktionen. I takt med att sumpskogarna försvann allt snabbare blev man till slut uppmärksam på den stora biologiska mångfald som fanns där. 1990 inleddes den landsomfattande sumpskogsinventeringen och inte långt därefter började också nyckelbiotopsinventeringarna. Idag omfattas sumpskogarna av miljömålen Myllrande våtmarker och Levande skogar. Skåne har landets största areal med klibbalskogar och dessa är utpekade som en av ansvarsbiotoperna i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__28&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss