Särskilt farliga ämnen och punktutsläpp

Vi lever idag i ett samhälle som är mer eller mindre beroende av kemikalier. Ett antal av dessa kemiska ämnen är så farliga att de måste ersättas av andra ämnen för att vi ska uppnå miljömålet en Giftfri miljö. För andra ämnen måste användningen förändras för att riskerna ska minska. Ett antal kriterier har tagits fram för att beskriva s.k. utfasningsämnen, ämnen som bör ersättas. Dessa kriterier, t.ex. huruvida ett ämne är cancerframkallande eller påverkar arvsmassan, finns beskrivna under delmål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__46&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss