Biotopkartering av Klingstorpabäcken 2005

Biotopkartering används för att karakterisera biotoperna längs ett vattendrag. Klingstorpabäcken i Klippans kommun har biotopkarterats från vattendragets mynning i Rönne å upp till dammarna uppströms Guvarp. Karteringen visade att det finns många skyddsvärda miljöer i och längs vattendraget, exempelvis kvillområden med rik flora och sträckor där vattendraget ringlar fram naturligt med god skuggning från grov alskog. De sällsynta arterna flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och ormbunksväxten safsa (Osmunda regalis) förekommer på ett flertal ställen och även den hotade flodkräftan (Astacus astacus) observerades på en lokal långt uppströms i Klingstorpabäcken trots att signalkräfta förekommer i de nedre delarna av vattendraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__8&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss