Att bygga på kulturlager i medeltida städer

Utvärderingen omfattar sammanlagt 33 ärenden där alternativ grundläggning använts i Skåne under perioden 1980-2002. Många av ärendena från perioden 1980-1990 saknar dokumentation av själva byggprocessen, vilket gör det svårt att utvärdera de antikvariskt – tekniska aspekterna. Hur kulturlagren bevarats efter grundläggningarnas genomförande kan inte utvärderas. Endast i ett fall har en mätstation installerats, men en utvärdering av denna har ännu inte kunnat göras. Utifrån studien har det ändå varit möjligt att lyfta fram punkter där förbättringar behöver göras. Inom ärendehanteringen kan yttranden, beslut och antikvarisk kontroll utföras så att förutsättningarna ökar för ett långsiktigt bevarande av kulturlager i de medeltida städerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__6&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss